Verwijzers

Aanmelden

Aumazorg biedt begeleiding aan kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen tot 99 jaar.

Er wordt nauw samengewerkt met andere instanties en betrokken partijen indien aanwezig. Wij werken graag vanuit het idee: " één gezin één plan". Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij onze cliënten. Ook wordt de kans op miscommunicatie verkleind en wordt er minder langs elkaar heen gewerkt, wat de zorg ten goede komt.

Iedere verwijzer kan een cliënt aanmelden.
Het is belangrijk dat er een geldige AWBZ indicatie is.

Vergoeding

De zorg/ begeleiding die Aumazorg biedt kan vergoed worden vanuit het PGB. De begeleiding vindt voornamelijk thuis plaats.

Begeleiding vanaf €45,00 per uur.


Voor vakantieopvang gelt er een eigen bijdrage van €7,50 per dag.

Bij jongeren reizen dienen de jongeren zelf de kosten van hun reis en verblijf te voldoen. Begeleiding kunnen zij inkopen vanuit het PGB.

De brussengroep kent zeven lessen en één ouderbijeenkomst. De kosten bedragen € 12,50 per bijeenkomst en kunnen niet vanuit het PGB vergoed worden.