PDD-NOS

Wat betekent PDD-NOS: Pervasieve Developmental Disorder- Not Otherwise Specified.
Of te wel, Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders te specificeren.
Dat houdt in wanneer er voldoende autiforme kenmerken zijn om een diagnose autisme te krijgen maar je niet onder kernautisme of het syndroom van Asperger valt je de diagnose PDD-NOS krijgt.

Kenmerken bij PDD-NOS:

Je hebt bijvoorbeeld moeite met het herkennen van emoties bij anderen.
Het is ingewikkeld om vriendschappen met leeftijdsgenoten aan te gaan, je voelt je vaak onhandig en weet vaak niet wat er nu precies van je verwacht wordt.
Houterige motoriek

Neemt alles heel letterlijk. Vaak ben je goed in woordspelingen en woorden of zinnen die niet kloppen. Het valt je op wanneer iets niet kan.

Let erg op details.

Je weet wat er veranderd is. Het valt je gelijk op.

Overgevoeligheid voor prikkels, je vermijdt graag drukte. Of je hebt een oplossing gevonden om hier beter mee om te gaan.
Paniekreacties, deze ontstaan door een angstig gevoel. Deze gevoelens kunnen extreem heftig zijn. Gevoel is altijd in beweging. Je voelt je nooit altijd hetzelfde. Aumazorg biedt begeleiding om je angst/ faalangst onder controle te krijgen.

Driftbuien, je bent soms van het ene op het andere moment woedend. Achteraf voel je je hier rot en schuldig over. De reden van de uitbarsting is vaak niet de oorzaak. De oorzaak ligt vaak in een opeenstapeling van allerlei frustraties. Hierdoor ontstaat als het ware een punthoofd.

Goedgelovig, je bent vaak wat naïef en gelooft een ander op zijn woord. Hierdoor kun je je vaak teleurgesteld voelen.

Moeite om van de ene activiteit naar de andere over te schakelen. Je hersenen hebben als het ware puzzeltijd nodig om te schakelen. Hierdoor kan het zijn dat je snelle overgangen lastig vindt. Omdat je in je hoofd het overzicht kwijtraakt.

Je presteert bij het ene vak heel goed, bij het andere juist niet. Dit heeft vaak te maken met de motivatie van binnenuit. Is het iets wat je interesse heeft of waar je succeservaringen mee hebt dan wordt het vaak makkelijker. Wanneer je steeds vastloopt registreren je hersenen dat en ervaar je weerstand. Deze weerstand werkt als een soortement van blokkade in je hoofd.
Moeite om dingen die in de klas of ergens anders worden geleerd ook toe te passen buiten de klas of de andere ruimte. Dit heeft te maken met generalisatie maar ook met de context koppeling. Het is niet vanzelfsprekend dat je herkent wanneer je het geleerde moet toepassen.

Sterke kanten

Naast de dingen die voor jou wat moeilijker zijn, ben jij in andere dingen juist weer heel goed.

Zoals:
Je beschikt over een heel goed geheugen voor feiten en data
Het goed kunnen opletten, details opmerken van fouten in details herkennen
Heel goed dingen kunnen zien in de ruimte, zoals puzzels maken en kaart lezen
Goed om kunnen gaan met technische zaken
Goed kunnen volhouden tot dat iets volledig af is
Gedreven zijn in het bereiken van perfectie, orde en systematiek
Een groot rechtvaardigheidsgevoel en heel eerlijk
Je laat je niet snel meeslepen door emoties tenzij je iets erg oneerlijk vind

Aumazorg

Telefonische bereikbaarheid:
Dagelijks van 09.00 uur tot 22.00 uur.

info@aumazorg.nl
0320 – 841 277

Bezoek Adres
Schepenen 9 (5de etage)
8232 DB Lelystad

Postadres:
Karveel 1235, 8231 AR Lelystad

Stel uw vraag