Asperger

Symptomen

ASS is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op drie gebieden. Deze beperkingen komen bij alle mensen met ASS in meer of mindere mate voor:
Sociale interactie en verbeelding. Ze zijn bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd of maken geen oogcontact met anderen; ze kunnen zich moeilijk inleven in andere mensen.
Communicatie en (lichaams)taal. Ze herkennen vaak geen gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), hun taalontwikkeling is vaak vertraagd en afwijkend; ze nemen figuurlijke uitspraken letterlijk.
Stereotiepe interesses en gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.

De verschijnselen van het syndroom van Asperger lijken op die van klassiek autisme. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen. Bij mensen met Asperger is de spraak- en taalontwikkeling normaal of zelfs heel goed. Vaardigheden om een zelfstandig leven te kunnen leiden, ontwikkelen vaak normaal. Bij Asperger is altijd sprake van een gemiddelde tot hoge intelligentie. Bij mensen met Asperger is er vaak sprake van stereotiepe interesses, die overigens heel veel verschillende onderwerpen kunnen bevatten.

Oorzaak

De precieze oorzaak van autismespectrumstoornissen is tot nu toe niet bekend. In negen van de tien gevallen is sprake van aangeboren erfelijke factoren. Er is niet één enkel gen verantwoordelijk voor ASS, maar een combinatie van meerdere genetische veranderingen, onder invloed van omgevingsfactoren. Onderzoekers vermoeden dat door deze combinatie de ontwikkeling van de hersenen anders verloopt, waardoor de beperkingen bij mensen met ASS optreden.
Diagnose
Een autismespectrumstoornis is niet met lichamelijk onderzoek, zoals een bloedonderzoek of een scan van de hersenen, vast te stellen. De diagnose is een ‘gedragsdiagnose’ en kan soms enkele maanden in beslag nemen. Hier kijkt men naar de (combinatie van de) drie al eerdergenoemde symptoomgebieden: sociale interactie, communicatie, stereotiepe gedragingen en interesses.

De diagnose kan gesteld worden door een (kinder- en jeugd) psychiater of een GZ-psycholoog, of door een multidisciplinair team geleid door een psychiater of GZ-psycholoog.

Behandeling

Omdat de oorzaken van ASS nog niet bekend zijn, is het (nog) niet mogelijk deze te verhelpen. ASS is dus nog niet te genezen en nog maar beperkt te behandelen. De behandeling richt zich meestal op twee aspecten. Aan de ene kant op het aanleren van vaardigheden om zo goed mogelijk met de beperkingen om te gaan. Aan de andere kant is de behandeling gericht op het aanpassen en informeren van de omgeving. Denk hierbij aan aanpassingen op school of het werk, zoals een vaste werkplek of een vaste dagindeling of het informeren van werkgevers.

Cijfers

Op basis van buitenlandse studies schatten onderzoekers dat in Nederland meer dan 1% (zo’n 190.000 mensen) een autismespectrumstoornis heeft. Hiervan heeft 14% klassiek autisme en 86% het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Uit deze onderzoeken is gebleken dat ASS vier keer zo vaak bij mannen als bij vrouwen voorkomt.
Informatie afkomstig van:

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/syndroom-van-asperger

Aumazorg

Telefonische bereikbaarheid:
Dagelijks van 09.00 uur tot 22.00 uur.

info@aumazorg.nl
0320 – 841 277

Bezoek Adres
Schepenen 9 (5de etage)
8232 DB Lelystad

Postadres:
Karveel 1235, 8231 AR Lelystad

Stel uw vraag