Professionals

Aumazorg streeft naar een verbetering van het algehele functioneren en welbevinden van de cliënt, door de focus te leggen op de integratie van de thuissituatie, school/studie/werk, vrijetijdsbesteding en het functioneren in de samenleving, mede door samen te werken met andere organisaties.

Goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners is daarbij essentieel. Aumazorg werkt nauw samen met organisaties, zoals Bureau Jeugdzorg, Curium, MEE, CCE, Centrum Autisme, GGZ Rivierduinen, GGD, Omegazorg, Triade, Kwintes, Concern voor Werk, enzovoort om te zorgen dat de behandeling en begeleiding goed op elkaar afgestemd zijn.

Daarnaast is goede afstemming met school, opleiding en werk minstens zo belangrijk. Door samen te werken met de zorgcoördinatoren van de basis/middelbare scholen, studentdecanen van de ROC’s, Hogescholen en de Universiteiten, worden de verschillende vormen van hulpverlening en ondersteuning op elkaar afgestemd. Zo zijn er geen onduidelijkheden wat betreft planning en verwachtingen en is de kans dat de cliënt overvraagd wordt kleiner. Aumazorg kan indien wenselijk ook uitleg geven over de benadering en ondersteuningsbehoeften van de cliënt aan de docenten.

De dagelijkse afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen wordt binnen Aumazorg ondersteund door de hedendaagse ICT-mogelijkheden. Aumazorg werkt met een cliëntendossier waar zij de cliënt en/of de ouders, de behandelaar of andere betrokken professionals aan kunnen koppelen. Binnen deze beschermde omgeving wordt de dagelijkse voortgang, communicatie en afstemming tussen de betrokken professionals en het gezin gestimuleerd. De cliënt staat niet aan de zijlijn, maar centraal! Door het open karakter en deelname van de cliënt en/of ouders, wordt ook de betrokkenheid en medewerking van de cliënt en zijn of haar omgeving gestimuleerd.

Aumazorg

Telefonische bereikbaarheid:
Dagelijks van 09.00 uur tot 22.00 uur.

info@aumazorg.nl
0320 – 841 277

Bezoek Adres
Schepenen 9 (5de etage)
8232 DB Lelystad

Postadres:
Karveel 1235, 8231 AR Lelystad

Stel uw vraag