Werkwijze

Voorafgaand aan de begeleiding begint Aumazorg bij iedere nieuwe cliënt altijd met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kan de cliënt, en indien wenselijk de ouders/vertegenwoordigers, zijn/haar wensen kenbaar maken. Vervolgens zal besproken worden wat Aumazorg voor de jongere kan betekenen en zal er dieper ingegaan worden op de persoonlijke situatie.

Na de intake wordt er na de eerste inzet van begeleiding na drie maanden een praktijkplan opgesteld met daarin de doelen en een plan van aanpak. Dit praktijkplan wordt (indien wenselijk) afgestemd met de betrokken behandelaar en andere hulpverleners.

De cliënt wordt zorgvuldig aan een begeleider gekoppeld. Zowel de kennis waarover de begeleider beschikt alsmede een goede persoonlijke match tussen de begeleider en de cliënt zijn hierbij van belang.

De begeleiders van Aumazorg zijn gemotiveerde enthousiaste mensen die een opleiding met een pedagogische achtergrond en/of zorg en vak gerelateerde opleidingen hebben. Om ervoor te zorgen dat alle begeleiders over de juiste basiskennis beschikken, organiseert Aumazorg meerdere malen per jaar trainingen voor haar werknemers.

Er zijn regelmatig evaluatiemomenten met de begeleider(s), de cliënt, indien wenselijk de ouders/ vertegenwoordigers van de cliënt en de behandelaar. Op deze manier wordt de voortgang bijgehouden, worden eventuele problemen tijdig onderkend en kunnen de doelen uit het praktijkplan en de inzet van de begeleiding worden bijgesteld.

Naast een goede afstemming met de behandelaar en de JGT’s, onderhoudt Aumazorg zo nodig ook contact met de school van de cliënt, om de begeleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten en problemen te ondervangen.

Aumazorg

Telefonische bereikbaarheid:
Dagelijks van 09.00 uur tot 22.00 uur.

info@aumazorg.nl
0320 – 841 277

Bezoek Adres
Schepenen 9 (5de etage)
8232 DB Lelystad

Postadres:
Karveel 1235, 8231 AR Lelystad

Stel uw vraag